برچسب: "بی حجابی"

مالزی از نگاه یک خانم طلبه. قسمت اول

نوشته شده توسط عین. کاف در 1396/04/18  •  12 نظر »

به وقت آخرین اذان ظهر ماه مبارک خبر رسید که جایزه روزه داری، اداره پنج روز تعطیل است. پیش خودم گفتم چه خوش به سعادت آنهایی که از قبل برنامه سفر چیده بودند. اذان مغرب در فرودگاه امام خمینی، خودم را می دیدم که کارت پرواز در دست و عوارض خروج پرداخت کرده،… بیشتر »
 
 
مسابقه راوی مهر