آرشیو برای: "فروردین 1396"

درباره تجربه دینی

نوشته شده توسط عین. کاف در 1396/01/25  •  8 نظر »

سوم دبیرستان که بودم دوست سپیدروی فاطمه نامی داشتم که مدام برای من از تجارب معنوی اش می گفت. سپیدرویی فاطمه و صدای گرم و دلنشینش در این بیان خاطرات و شنیده شدنش توسط من خیلی موثر بود. آن وقت ها از سر احترام و دوستی رسمی که بینمان حاکم بود و از آن جهت که… بیشتر »
 
 
مسابقه راوی مهر